Display Menu Menu

ผลิตภัณฑ์ในเครือ

We Proudly Serve Starbucks

โปรแกรม We Proudly Serve Starbucks™ Coffee พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มระดับพรีเมียมหลากหลายเมนูไปยังที่ทำงานหรือจุดบริการเครื่องดื่มของคุณ สตาร์บัคส์มุ่งมั่นในพันธกิจในการ "จุดประกายและหล่อเลี้ยง จิตใจและอารมณ์ของผู้คน ในรูปแบบหนึ่งคน หนึ่งแก้ว หนึ่ง ชุมชน ต่อหนึ่งครั้ง” โดยเราได้ใช้พลังของ คุณค่าแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนผ่านตัวตนของ ‘สตาร์บัคส์’ ทั้งนี้ เราเติมเต็ม พันธกิจที่มีความสำคัญยิ่งนี้ผ่าน การส่งมอบ ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มรสเลิศที่ลูกค้าต่างรู้จักและ หลงรักมาอย่างยาวนาน โปรแกรม We Proudly Serve Starbucks Coffee พร้อมช่วยให้คุณยกระดับการบริการเครื่องดื่ม ขับเคลื่อนพันธกิจ ของสตาร์บัคส์ รวมถึงมอบโอกาสที่ดีในการดึงดูดใจลูกค้า และสร้างรายได้ ที่มั่นคงอีกด้วย

อ่านต่อเกี่ยวกับแบรนด์